Menu
Programowanie sterowników PLC
Układy napędowe
Projektowanie systemów SCADA / HMI
Projektowanie systemów sterowania
Prefabrykacja szaf sterowniczych

Projektowanie systemów automatyki przemysłowej

W przypadku kompleksowego zadania, projekt systemów sterownia automatyki przemysłowej jest pierwszym z etapów realizacji, obejmującym konsultacje i ustalenia, mające na celu określenie zakresu prac, wymagań w zakresie systemów bezpieczeństwa, jak również określenia stopnia funkcjonalności dostarczanego układu automatyki.

Powyższe ustalenia służą jako punkt odniesienia na etapie tworzenia wyceny oraz realizacji dalszych części projektu.

Kontakt

MP-system P.Pic i M.Puczkarski Sp.J.
ul. Cegielna 14/16 lok. 4; 88-100 Inowrocław
tel. +48533605143, tel. +48604077023