Menu
Programowanie sterowników PLC
Układy napędowe
Projektowanie systemów SCADA / HMI
Projektowanie systemów sterowania
Prefabrykacja szaf sterowniczych

Projekty część 1

Opis projektu

Wykorzystane rozwiązania

Oprogramowanie do cięcia wodnego w ciągu produkcyjnym W1

PLC Simatic S7-300, Lenze 9300 drives, SCADA WInCC

Oprogramowanie do system automatycznej paletyzacji opartego na 20 osiach napędowych dla ciągu LK1

PLC Simatic S7-300, Lenze 9400 / 8400 drives, HMI WinCC Flexilbe

Synchroniczna praca wałów prasy komprymującej dla ciągu LDF

PLC Simatic S7-300, Lenze 9400 drives

Wymiana głównych napędów suszarni I realizacja synchronizacji dla ciągu W1

PLC Simatic S7-300, Lenze 9400 drives

Instalacja system SCADA w wersji serwerowej

SCADA WinCC

Oprogramowanie i dokumentacja elektryczna dla sklejarki paczek W1

PLC IM151; Lenze 9400 / 8400 drives

System raportowania SMS dla ciągu produkcyjnego

PLC Simatic S7-300; Teleserwis

Oprogramowanie i dokumentacja elektryczna - Piła latająca LDF – 1 tarcz

PLC Simatic S7-300; Lenze 9400 drives; WinCC

Wymiana napędu windy paletyzatora P4 – dokumentacja elektryczna oraz oprogramowanie

PLC Simatic S7-300; Lenze 9400 drives; WinCC

Wymiana dwóch sterowników rodziny PLC Simatic S5 na Simatic S7 na ciągu P2

PLC S5 i Simatic S7-300; Lenze 9300 drives

Nowy serwonapęd dla spychacza płyt LK2

PLC Simatic S7-300; Lenze 9400 drives; WinCC

Modernizacja systemu cięcia wodnego W1

PLC Simatic S7-300; Lenze 9300 drives

Oprogramowanie 3-osiowego paletyzatora płyt LK3

PLC Simatic S7-300, Lenze 9400 / 8400 drives, HMI WinCC Flexilbe

Oprogramowanie do stacji uzdatniania wody SUW

PLC Simatic S7-1200; TIA Portal

Aplikacja synchronizacji napędów posuwu dla frezarek WYK1

PLC Simatic S7-300, Lenze 9400 drives

Kontakt

MP-system P.Pic i M.Puczkarski Sp.J.
ul. Cegielna 14/16 lok. 4; 88-100 Inowrocław
tel. +48533605143, tel. +48604077023